Klimaatsystemen in de industrie:

oplossingen per branche

Iedere branche heeft een eigen klimaat. Met een bepaalde temperatuur, straling, convectie, vochtigheidsgraad en luchtsnelheden. Dit klimaat wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals mensen en hun activiteiten, het productieproces, machines, motoren, verlichting, de zon en andere warmtebronnen. Het beheersen van dit klimaat heeft als doel een gezonde, veilige en behaaglijke werkomgeving te creëren.

Swartwoudt is de specialist op het gebied van industriële klimaatbeheersing, en met een sub- specialisme van natuurlijke ventilatie, warmte-uitwisseling en terugwinning  en  adiabatische koeling. Allemaal energiezuinige technieken die de basis voor een duurzame omgeving vormen.

Kortom Swartwoudt heeft klimaattechnieken voor vrijwel iedere industriële branche. Swartwoudt is continu bezig met innovaties, technieken die energie besparen en het combineren van bestaande technieken met nieuwe ontwikkelingen. Deze innovaties dragen bij aan een duurzame oplossingen met veel aandacht voor de minimalisatie van de CO2 uitstoot.