Service en Onderhoud

Goed onderhoud garandeert een optimale werking van een installatie, minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Daarnaast biedt een onderhoudsprogramma een unieke mogelijkheid om een installatie aan te passen aan de veranderingen in een productieproces, besparende ontwikkelingen in de toegepaste techniek en de veranderde regelgeving. Onderhoud kan preventief of correctief van karakter zijn en heeft, afhankelijk van het soort installatie, verschillende zwaartepunten.

Algemeen onderhoud

Algemeen onderhoud richt zich op het controleren, reinigen, repareren en vervangen van die onderdelen, die essentieel zijn voor het functioneren van de rookbeheersings-en/of klimaatsystemen.

Koeltechnisch onderhoud.

Bij onderhoud aan koelinstallaties wordt speciaal aandacht gegeven aan de koeldichtheid van het systeem. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens F-gassen eisen, waaronder uitvoerige rapportage en het bijhouden van het F-gassen logboek. De wetgeving verplicht dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd F-gassen gecertificeerde bedrijven.

Regeltechnisch onderhoud.

Bij regeltechnisch onderhoud worden alle functies van regel – bediening – en beveiligingsystemen gecontroleerd en bijgesteld, waaronder ook de filterbewaking. Daarnaast worden bijvoorbeeld de gas- en luchtdruk gecontroleerd en geijkt, de motorstromen genoteerd en de vlambewaking en de brander automaten getest.

Onderhoud aan Rook-Beheersing-Systemen.

Bij brandbeveilingsinstallaties wordt speciaal aandacht gegeven aan het controleren en testen van de onderdelen die noodzakelijk zijn voor een feilloze, automatische werking van het systeem. Onderhoud aan alle systemen geschiedt volgens de geldende regels. Het onderhoud wordt uitgevoerd door (NCP –erkend) onderhoudsdeskundigen.

Onderhoud aan klimaat- en verwarmingsinstallaties.

Onderhoud aan verwarmingsinstallaties richt zich op het controleren van rookgasafvoerkanaal, gasklep, branderbed, ontsteking, thermostaat, warmtewisselaar en bediening. Daarnaast wordt gelet op gaslekkage, branderdruk en deze worden opnieuw ingesteld. De monteurs zijn opgeleid voor het uitvoeren van periodiek onderhoud en periodieke inspecties volgens de regeling van SCIOS Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties